วันพฤหัส 18 ธันวาคม 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

20 - 21
ธันวาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมเพชรเกษม
อ.เมือง จ.สุรินทร์
ลงทะเบียน

27 - 28
ธันวาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

27 - 28
ธันวาคม 57

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

2 - 3 - 4
มกราคม 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

10 - 11
มกราคม 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมแมนฮัดตั้น
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ลงทะเบียน

ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top