เตรียมสอบ "ครูผู้ช่วย" หลักสูตร 2 วัน


  วันที่ 25 -  26  กุมภาพันธ์   2560  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด      ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.

 วันที่ 4 -  5  มีนาคม   2560  โรงแรมดิไอยรา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา     ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.
โลโก้

ติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ www.watcharapontutor.com

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


 ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ผอ.หัสดี 081.380.3866

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ฉัตร 086.218.6374

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดนครราชสีมา ผอ.ธนชัย 098.168.1514

Scroll Up