เตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 1/2559


วันที่ 28 - 29  พฤษภาคม 2559 โรงแรมอุดรโฮเต็ล  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ลงทะเบียน  1,500 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

วันที่ 4 - 5  มิถุนายน 2559 โรงแรมโคราชโฮเต็ล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ลงทะเบียน  1,500 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

วันที่ 11 - 12  มิถุนายน 2559 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ลงทะเบียน  1,500 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด
  youtube-topic

บรรยายเนื้อหา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ วิชาการศึกษา ความรอบรู้ ตัวเลข เนื้อหาเข้มข้น กระชับ เข้าใจ 

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ผอ.หัสดี 081.380.3866

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ฉัตร 086.218.6374

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดนครราชสีมา ผอ.ธนชัย 098.168.1514

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ธนาดุล 081.890.2878

Scroll Up