วันพฤหัส 17 เมษายน 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

19 - 21
เมษายน 57

ติวสอบผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษและ สพฐ. โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

23 - 25
เมษายน 57

ติวสอบผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษและ สพฐ. โรงแรม ดิ ไอยรา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

27 - 29
เมษายน 57

ติวสอบผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษและ สพฐ. โรงแรมเพชรรัชน์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน
แบบทดสอบออนไลน์
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top