วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2015
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

28 - 29
พฤศจิกายน 58

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

6 - 7
ธันวาคม 58

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

12 - 13
ธันวาคม 58

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมพนมพิมาน
ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ลงทะเบียน

19 - 20
ธันวาคม 58

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

26 - 27
ธันวาคม 58

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top