เตรียมสอบ "ครูผู้ช่วย"  ติววิชาเอก  "วิทยาศาตร์/สังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ"


3 วิชาเอก / 3 ห้องติว  

วันที่ 4  - 5   มีนาคม  2560    โรงแรมอุดรโฮเต็ล   จ.อุดรธานี    ลงทะเบียน 1,500 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.
 

เตรียมสอบ "ครูผู้ช่วย" หลักสูตร 2 วัน


 วันที่ 4 -  5  มีนาคม   2560  โรงแรมรายาแกรนด์ (แก้ไข)  อ.เมือง จ.นครราชสีมา     ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.

 วันที่ 11 -  12  มีนาคม   2560  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น   จ.ร้อยเอ็ด     ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.

 วันที่ 11 -  12  มีนาคม   2560  โรงแรมอุดรโฮเต็ล   จ.อุดรธานี     ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.

 วันที่ 18 -  19  มีนาคม   2560  โรงแรมอิมพีเรียล   จ.สกลนคร     ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.

 วันที่ 25 -  26  มีนาคม   2560  โรงแรมวสุ มหาสารคาม   จ.มหาสารคาม     ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง เริ่มเวลา 08.30 - 17.30 น.
800
โลโก้

ติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ www.watcharapontutor.com

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


 ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ผอ.หัสดี 081.380.3866

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ฉัตร 086.218.6374

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดนครราชสีมา ผอ.ธนชัย 098.168.1514

Scroll Up