วันศุกร์ 24 ตุลาคม 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

25 - 28
ตุลาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

8 - 9
พฤศจิกายน 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมปทุมรัตน์
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ลงทะเบียน

15 - 16
พฤศจิกายน 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

22 - 23
พฤศจิกายน 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมพรหมพิมาน
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน

29 - 30
พฤศจิกายน 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

5 - 6 - 7
ธันวาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

12 - 13
ธันวาคม 57

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ว.3 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top