วันพุธ 1 เมษายน 2015
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

1 - 5
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

6 - 10
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

14 - 16
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมเโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

17 - 18
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 สวนป่ารีสอร์ท
อ.เมือง จ.สุรินทร์
ลงทะเบียน

19 - 20
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top