วันพุธ 23 กรกฎาคม 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

26 - 27
กรกฎาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

2 - 3
สิงหาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมเทพนคร
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top