วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2016
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

30 - 31
มกราคม 59

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

6 - 7
กุมภาพันธ์ 59

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

13 - 14
กุมภาพันธ์ 59

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเทพนคร
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ลงทะเบียน

20 - 21
กุมภาพันธ์ 59

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

27 - 28
กุมภาพันธ์ 59

อบรมพัฒนาสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top