วันพุธ 1 ตุลาคม 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

13 - 16
ตุลาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

18
ตุลาคม 57

ติวสอบครูธุรการโรงเรียน 2557 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

19 - 22
ตุลาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

25 - 28
ตุลาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top