วันศุกร์ 19 กันยายน 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

20 - 21
กันยายน 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

27 - 28
กันยายน 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top