วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2015
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

23 - 24
พฤษภาคม 58

อบรมพัฒนาความรู้เข้าสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

30 - 31
พฤษภาคม 58

อบรมพัฒนาความรู้เข้าสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

20 - 21
มิถุนายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย กทม. โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

27 - 28
มิถุนายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย กทม. โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top