วันศุกร์ 28 สิงหาคม 2015
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

29 - 30
สิงหาคม 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมสาเกตุนคร
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

29 - 30
สิงหาคม 58

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

5 - 6
กันยายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

5 - 6
กันยายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

12 - 13
กันยายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

19 - 20
กันยายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

26 - 27
กันยายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

3 - 4
ตุลาคม 58

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

3 - 4
ตุลาคม 58

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top