วันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2015
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

11 - 12
กรกฎาคม 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top