วันจันทร์ 20 เมษายน 2015
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

19 - 20
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

21 เมษายน 58

สรุปเนื้อหาก่อนสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

28 - 29
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ภาค ข. ปี 2558 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

30 - 1
พฤษภาคม 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ภาค ข. ปี 2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

2 - 3
พฤษภาคม 58

อบรมพัฒนาความรู้เข้าสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

9 - 10
พฤษภาคม 58

อบรมพัฒนาความรู้เข้าสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

16 - 17
พฤษภาคม 58

อบรมพัฒนาความรู้เข้าสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

23 - 24
พฤษภาคม 58

อบรมพัฒนาความรู้เข้าสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

30 - 31
พฤษภาคม 58

อบรมพัฒนาความรู้เข้าสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top