การพัฒนาความรู้สู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


วันที่ 24  - 25   กันยายน  2559  โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา     ลงทะเบียน  1,800 บาท


 วันที่ 24  - 25  กันยายน  2559  โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี     ลงทะเบียน  1,800 บาท


วันที่ 1  - 2 ตุลาคม  2559  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   ลงทะเบียน  1,800 บาท

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ผอ.หัสดี 081.380.3866

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ฉัตร 086.218.6374

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดนครราชสีมา ผอ.ธนชัย 098.168.1514

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ธนาดุล 081.890.2878

Scroll Up