วันจันทร์ 26 มกราคม 2015
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

24 - 25
มกราคม 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน

24 - 25
มกราคม 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมอุดรแอร์พอร์ต
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

31 - 1
กุมภาพันธ์ 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 สวนป่ารีสอร์ท
อ.เมือง จ.สุรินทร์
ลงทะเบียน

31 - 1
กุมภาพันธ์ 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมขวัญมอ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ลงทะเบียน

7 - 8
กุมภาพันธ์ 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

7 - 8
กุมภาพันธ์ 58

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน

14 - 15
กุมภาพันธ์ 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมอุดรแอร์พอร์ต
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

28 - 1
มีนาคม 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมวสุโฮเต็ล
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ลงทะเบียน

8 - 9
มีนาคม 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

1 - 5
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมบ้านเชียง
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

15 - 19
เมษายน 58

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลงทะเบียน

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.
ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 58
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top