ตารางอบรมพัฒณาผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 


วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559  โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร


 วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 


 

ตารางเตรียมสอบครูผู้ช่วย

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559  โรงแรมสาเกต อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 


วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559  โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี


วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559  โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร


วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559  โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา