พัฒนาความรู้สู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.


วันที่ 21 - 22  พฤษภาคม 2559   โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้นท์  จ.ร้อยเอ็ด  ลงทะเบียน 1,800 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

วันที่ 28 - 29  พฤษภาคม 2559 โรงแรมอุดรโฮเต็ล  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ลงทะเบียน  1,800 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

 เตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 1/2559


วันที่ 4 - 6  พฤษภาคม 2559 โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา  ลงทะเบียน  2,000 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

วันที่ 7 - 9  พฤษภาคม 2559 โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้นท์  จ.ร้อยเอ็ด  ลงทะเบียน  2,000 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด
  youtube-topic

บรรยายเนื้อหา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ วิชาการศึกษา ความรอบรู้ ตัวเลข เนื้อหาเข้มข้น กระชับ เข้าใจ 

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ผอ.หัสดี 081.380.3866

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ฉัตร 086.218.6374

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดนครราชสีมา ผอ.ธนชัย 098.168.1514

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ธนาดุล 081.890.2878

Scroll Up