การพัฒนาความรู้สู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


 วันที่ 19, 20, 21, 22 ตุลาคม 2559 โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี     ลงทะเบียน  3,500 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง

วันที่ 24, 25, 26,  27   ตุลาคม 2559 สวัสดี เอ็ดดูเคชั่น อ.เมือง จ.บุรีรัมย์     ลงทะเบียน  3,500 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง

วันที่ 5 -  6   พฤศจิกายน   2559 ศูนย์มีชัย   อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น     ลงทะเบียน 1,800 บาท

สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ผอ.หัสดี 081.380.3866

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ฉัตร 086.218.6374

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดนครราชสีมา ผอ.ธนชัย 098.168.1514

Scroll Up