เตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 1/2559


คอร์สยาวมาแล้ว..สุดคุ้ม เตรียมให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม, 3 - 4 กันยายน  2559  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็นท์  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด     ลงทะเบียน  3,000 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

วันที่ 3 - 4 กันยายน  2559  โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี     ลงทะเบียน  1,500 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

วันที่ 10  - 11   กันยายน  2559 โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี ลงทะเบียน 1,500 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด

วันที่ 11 - 12   กันยายน  2559 โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  1,500 บาท

เนื้อหาความรอบรู้ ตัวเลข เหตุผล วิชาการศึกษา วิชาชีพครู และพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด  

 การพัฒนาความรู้สู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


วันที่ 17 - 18 กันยายน  2559  โรงแรมสาเกตุนคร  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด     ลงทะเบียน  1,800 บาท


วันที่ 17 - 18  กันยายน  2559  โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี     ลงทะเบียน  1,800 บาท

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ผอ.หัสดี 081.380.3866

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ฉัตร 086.218.6374

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดนครราชสีมา ผอ.ธนชัย 098.168.1514

ผู้ประสานงานเขตจังหวัดอุดรธานี ธนาดุล 081.890.2878

Scroll Up