วันอังคาร 29 กรกฎาคม 2014
วัน/เดือน/ปี หลักสูตรที่เปิด สถานที่ ลงทะเบียน

2 - 3
สิงหาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมเทพนคร
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ลงทะเบียน

9 - 11
สิงหาคม 57

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลงทะเบียน
ข่าวเปิดสอบข้าราชาการ
Scroll To Top